Poniższa tabela przedstawia wielkość potrąceń na wpłacie przy pomaganiu za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl.

Kolumna pierwsza prezentuje możliwości przekazania środków pieniężnych na potrzebującego, bądź organizację pozarządową.

Kolumna druga pokazuje % potrąceń, które pobiera Fundacja Siepomaga, w przypadku przekazania przez Siepomaga.pl darowizny na rzecz działalności statutowej konkretnej organizacji pozarządowej. Potrącenia te Fundacja Siepomaga w całości przeznacza na opłacenie kosztów obsługi transakcji u dostawców płatności internetowych. Wiele banków i  system PayU zrezygnowały z prowizji. W tym przypadku Fundacja Siepomaga również, jej nie pobiera.  

Kolumna trzecia pokazuje % potrąceń, które pobiera Fundacja Siepomaga, w przypadku wsparcia przez platformę Siepomaga.pl konkretnego potrzebującego.  Potrącenia te Fundacja Siepomaga przeznacza na opłacenie kosztów obsługi transakcji u dostawców płatności internetowych oraz pokrycia części kosztów własnych związanych z publikacją, weryfikacją,  promocją i rozliczeniem prowadzonych akcji na Siepomaga.pl.

Kolumna czwarta pokazuje % potrąceń, które pobiera Fundacja Siepomaga, w przypadku wsparcia przez platformę Siepomaga.pl konkretnej zbiórki charytatywnej na potrzebującego lub na działalność statutową organizacji pozarządowej. Potrącenia te Fundacja Siepomaga przeznacza na opłacenie kosztów obsługi transakcji u dostawców płatności internetowych oraz pokrycia części kosztów własnych związanych z publikacją, weryfikacją,  promocją i rozliczeniem prowadzonych akcji na Siepomaga.pl.